Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Пазарни консултации

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа

Дата на обявяване: 13.02.2020
Краен срок за получаване на документи: 27.02.2020
Крайна дата за подаване на документи: 27.02.2020
Участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Изготвяне на Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбин...

още

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министерство на енергитиката“, в три обособени позиции

Дата на обявяване: 08.08.2019
Краен срок за получаване на документи: 05.09.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.09.2019
Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: „Предоставяне на услуги по почистване на административната сграда на Министер...

още

Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет:"Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на Министерство на енергетиката", в четири обособени позиц

Дата на обявяване: 27.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 11.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.07.2019
Покана за участие в пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Доставка на мрежово оборудване, компютърна и периферна техника за нуждите на...

още

Пазарни консултации за определяне на прогнозна стойност при възлагане на обществена поръчка с предмет: "Проверка, анализ и оценка на технологията на разработка и оценка на остатъчните количества газ в предоставените концесии на "Петрокелтик" ЕООД, разполо

Дата на обявяване: 14.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 12.07.2019
Крайна дата за подаване на документи: 12.07.2019
"Проверка, анализ и оценка на технологията на разработка и оценка на остатъчните количества газ в предоставените концесии на "Петрокелтик" ЕООД, разположени в континенталния шелф и изключителната икон...

още