Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Постановления

Филтрирай по:

Постановление № 181 на МС от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Определя стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България и които са част от критичната инфраст ...

още

Постановление № 18 от 1 февруари 2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита

С постановлението се уреждат процедурата за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури (ЕКИ), разположени на територията на Р ...

още

Постановление № 284 на МС от 17.10.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма по Закона за подземните богатства ...

още