Правилници

Филтрирай по:

Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения (ПБРНЕУЕТЦТМХС)

Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съор ...

още

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУТЦЕМ)

Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ПБЗРЕУТЦЕМ) ...

още

Вътрешни правила за работа на специализираната експертна комисия (СЕК) за приемане на запасите и за оценка на ресурсите на находищата на подземни богатства

Настоящите Вътрешни правила регламентират организацията на работа на Специализираната експертна комисия (СЕК) в Министерство на енергетиката за приема ...

още