Обяви за конкурси

"главен експерт" в отдел "Управление на проекти в енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Дирекция: Енергийни проекти и международно сътрудничество
Дати за подаване на документи: 08.09.2021 - 21.09.2021
"главен експерт" в отдел "Управление на проекти в енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"...

още

"старши експерт" в отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"

Дирекция: Енергийни проекти и международно сътрудничество
Дати за подаване на документи: 07.09.2021 - 20.09.2021
"старши експерт" в отдел "Международно сътрудничество в областта на енергетиката", дирекция "Енергийни проекти и международно сътрудничество"...

още