Обяви за конкурси

"държавен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика", дирекция "Сигурност на електроснабдяването и управление при при кризисни ситуации"

Дирекция: Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси
Дати за подаване на документи: 28.07.2021 - 07.08.2021
Министерство на енергетиката обявява конкурс за длъжността "държавен експерт" в отдел "Сигурност и контрол в конвенционалната енергетика", дирекция "СЕУКС"...

още