Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Резултати от конкурсите

Филтрирай по:

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“.

Списък на допуснатите кандидати до конкурс за 2 щатни бройки за длъжността „старши юрисконсулт“ в отдел „Правно-нормативна дейност", дирекция „Правно-...

още