Резултати от конкурсите

Филтрирай по:

Класиране на кандидати въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за "юрисконсулт" в отдел "Правно осигуряване на концесионната дейност“, дирекция „Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси“

Класиране на кандидати въз основа на проведен конкурс за заемане на 1 (една) щатна бройка за "юрисконсулт" в отдел "Правно осигуряване на концесионнат...

още