Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Резултати от конкурси за избор на ръководни органи на енергийните дружества

Филтрирай по:

Списък на допуснатите кандидати до участие в писмената част на конкурсната процедура за избор на двама представители на държавата в Управителния съвет на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“

Списък на допуснатите кандидати до участие в писмената част на конкурсната процедура за избор на двама представители на държавата в Управителния съвет...

още