Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Студентски стажове в държавната администрация

Уважаеми кандидати,

Благодарим Ви за проявения интерес от Ваша страна за провеждане на стаж в Министерство на енергетиката.

Информираме Ви, че процедурата, местата и сроковете за прием на стажанти се обявяват на Портала за студентските стажове в държавната администрация: http://staj.government.bg. Порталът има за цел популяризирането на актуални възможности за стаж на студенти в структурите на държавната администрация в цялата страна. Чрез него може да се информирате и да кандидатствате за подходящите позиции.

Всички стажове в Министерство на енергетиката са безплатни.

Желаем Ви успех!

Дирекция "Правно-нормативна дейност, административно обслужване и човешки ресурси"