Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Дружества с държавно участие

Списък на търговските дружества и предприятия от системата на Министерството на енергетиката с държавно участие в капитала

 

Връзки към интернет страниците на дружества и предприятия от системата на Министерството на енергетиката с държавно участие:

"Български енергиен холдинг" ЕАД

"Национална електрическа компания" ЕАД

"Булгартрансгаз" ЕАД

"Булгаргаз" ЕАД

АЕЦ "Козлодуй" ЕАД

"Електроенергиен системен оператор" ЕАД

"ТЕЦ Марица изток 2" ЕАД

"Мини Марица-изток" ЕАД

"Национален енергиен оператор" ЕАД

"Минпроект" ЕАД, гр. София

Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци"

 

Агенцията за публичните предприятия и контрол съобщава, че, във връзка с възникнал технически проблем с интернет страницата й, електронната платформа за продажба на имоти трябва да се достъпва на следния адрес:

estate-sales.uslugi.io.