Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Наредби

Филтрирай по:

Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвържд

Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на по ...

още

Наредба Е-РД-04-05/8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на обследв

НАРЕДБА № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени систе ...

още

Наредба № Е-РД-04-1/3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по ЗЕЕ, вписването и получаването на информация от тези регистри, условията и реда за придобиване на квалификация от консултантите по енергийна ефективност

НАРЕДБА № Е-РД-04-1/3.01.2018 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистрите по ЗЕЕ, вписването и получаването на информация от тези регист ...

още

Наредба за методиките за определянето на националната цел за ЕЕ и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания между задължените лиц

Наредба за методиките за определянето на националната цел за ЕЕ и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за ене ...

още