Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Бюджет 2021 г.

Бюджет на Министерство на енергетиката за 2021 г.

Показатели по бюджетни програми по бюджета на МЕ за 2021 г.

Бюджет в програмен формат на МЕ за 2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.01.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.01.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.01.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средства от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.01.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-31.01.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01-31.01.2021 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 28.02.2021 г. 

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 28.02.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 28.02.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 28.02.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-28.02.2021 г. на МЕ 

Обяснителна записка към отчета за извършени разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-28.02.2021 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за срествата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.03.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.03.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.03-2021 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (B3) на бюджета на МЕ към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.03.2021 г.

Баланс в хиляди лева на МЕ към 31.03.2021 г.

Отчет за приходите и разходите в хиляди лева на МЕ към 31.03.2021 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за първото тримесечие на 2021 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.03.2021 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2021 г. на МЕ към 31.03.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на бюджета на МЕ към 30.04.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други средства от Европейския (ДЕС) на МЕ към 30.04.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.04.2021 г. 

Отчет за касовото изпълнение (B1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.04.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.04.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във разходи с мерките за предотвратяване на разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.04.2021 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.05.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.05.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.05.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.05.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.05.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.05.2021 г. на МЕ

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на МЕ за 2020 г.

Баланс на МЕ към 31.12.2020 г.

Отчет на приходите и разходите на МЕ към 31.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2020 г. 

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.06.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.06.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.06.2021 г. на МЕ

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.06.2021 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2021 г. на МЕ към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на бюджета на МЕ към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.06.2021 г.

Баланс в хиляди лева на МЕ към 30.06.2021 г.

Отчет на приходите и разходите на МЕ към 30.06.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.07.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.07.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.07.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.07.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.07.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа за бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.07.2021 г.

Отчет за изпълнението на програмните бюджети към полугодието на 2021 г. на Министерство на енергетиката

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.08.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.08.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.08.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.08.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.08.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.08.2021 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.09.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.09.2021 г. на МЕ

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.09.2021 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми за 2021 г. на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на бюджета на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В3) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.09.2021 г.

Баланс в хиляди лева на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за приходите и разходите на МЕ към 30.09.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на бюджета на МЕ към 31.10.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) към 31.10.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.10.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.10.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.10.2021 г. на МЕ

Обяснителна запсиска към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.10.2021 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 30.11.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) към 30.11.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.11.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.11.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.11.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-30.11.2021 г. на МЕ

Отчет за касовото изпълнение (В1) на бюджета на МЕ към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС ) към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на други международни програми (ДМП) към 31.12.2021 г.

Отчет за касовото изпълнение (В1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) към 31.12.2021 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.12.2021 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 01.01.-31.12.2021 г. на МЕ

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.12.2021 г.

Разшифровка на ведомствените и администрираните разходи по бюджетни програми на МЕ към 31.12.2021 г.

Отчет за изпълнението на програмните бюджети към 31.12.2021 г. на Министерство на енергетиката

отпечатай тази страница