Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Бюджет 2020 г.

Бюджет на МЕ за 2020 г.

Показатели по бюджетни програми по бюджета на МЕ за 2020 г.

Бюджет в програмен формат на МЕ

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.01.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.01.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.01.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.01.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 29.02.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 29.02.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 29.02.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 29.02.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на бюджета на МЕ към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.03.2020 г.

 Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.03.2020 г.

Баланс в хил. лева на МЕ към 31.03.2020 г.

Отчет за приходите и разходите в хил. лева на МЕ към 31.03.2020 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за първото тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.03.2020 г.

Разшифровка на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми за 2020 г. на МЕ към 31.03.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.04.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.04.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.04.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.04.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 16.03-30.04.2020 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на МЕ към 30.04.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.05.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.05.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.05.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.05.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 16.03.-31.05.2020 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на МЕ към 31.05.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.06.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 16.03.-30.06.2020 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършване разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на МЕ към 30.06.2020 г.

Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на ГФО на МЕ за 2019 г.

Баланс на МЕ към 31.12.2019 г.

Отчет за приходите и разходите на МЕ към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2019 г.

Обяснителна записка към отчета за касовото изпълнение на бюджета, сметките за средствата от Европейския съюз и сметките за чужди средства на МЕ към 31.12.2019 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на бюджета на МЕ към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.06.2020 г.

Баланс в хил. лева на МЕ към 30.06.2020 г.

Отчет за приходите и разходите в хил. лева на МЕ към 30.06.2020 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за второ тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.06.2020 г.

Разшифровка на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми за 2020 г. на МЕ към 30.06.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.07.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.07.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.07.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.07.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 16.03.-31.07.2020 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършване разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на МЕ към 31.07.2020 г.

Отчет за изпълнението на програмните бюджети към полугодието на 2020 година на Министерство на енергетиката

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 31.08.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.08.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.08.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.08.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 16.03.-31.08.2020 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършване на разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му,мерки за подкрепа на бизнеса и социални мерки на МЕ към 31.08.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета на МЕ към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.09.2020 г.

Отчет за извършениет разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 16.03.-30.09.2020 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършване на разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки на МЕ към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на бюджета на МЕ към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.09.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B3) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.09.2020 г.

Баланс в хил. лева на МЕ към 30.09.2020 г.

Отчет за приходите и разходите в хил. лева на МЕ към 30.09.2020 г.

Обяснителна записка към касовия отчет на МЕ за трето тримесечие на 2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 30.09.2020 г.

Разшифровка на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми за 2020 г. на МЕ към 30.09.2020 г.

Проектобюджет за 2021 г. и актуализирана бюджетна прогноза за 2022 и 2023 г. на Министерство на енергетиката

Отчет за касовото изпълнение (B1) на бюджета на МЕ към 31.10.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.10.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.10.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.10.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 16.03.-31.10.2020 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки на МЕ

към 31.10.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на бюджета на МЕ към 30.11.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 30.11.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 30.11.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 30.11.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки за периода 16.03.-30.11.2020 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социални мерки на МЕ към 30.11.2020 г. 

Отчет за касовото изпълнение (B1) на бюджета на МЕ към 31.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други средства от Европейския съюз (ДЕС) на МЕ към 31.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на други международни програми (ДМП) на МЕ към 31.12.2020 г.

Отчет за касовото изпълнение (B1) на сметките за средствата от Европейския съюз (КСФ) на МЕ към 31.12.2020 г.

Отчет за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социалните мерки за периода 16.03.-31.12.2020 г. на МЕ

Обяснителна записка към отчета за извършените разходи във връзка с мерките за предотвратяване разпространението на COVID-19 и лечението му, мерки и подкрепа на бизнеса и социалните мерки на МЕ към 31.12.2020 г.

Отчет за изпълнение на бюджета с тримесечна информация за разходите по бюджетни програми по бюджета на МЕ към 31.12.2020 г.

Разшифровка на ведомствените и администрирани разходи по бюджетни програми за 2020 г. на МЕ към 31.12.2020

Отчет за изпълнението на програмните бюджети към 31.12.2020 г. на Министерство на енергетиката

отпечатай тази страница