Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заповед за въвеждане на ограничителен режим на територии, обслужвани от "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Заповед за въвеждане на ограничителен режим на територии, обслужвани от "ЧЕЗ Разпределение България" АД