Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Заповед за отмяна на ограничителен режим на територии, обслужвани от "ЕVN България Електроразпределение" ЕАД

Заповед Е-РД-16-48, считано от 14.30 ч. на 20.01.2016, отменя Заповед Е-РД-16-10 от 19.01.2016 за реда за въвеждане на ограничителен режим, чрез прекъсване снабдяването с ел. енергия на територии, обслужвани от електроразпределителното дружество в населени места и части от територията на областите - Пловдив, Пазарджик, Смолян, Кърджали, Стара Загора, Сливен и Бургас