Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на енергетиката по Закона за държавните такси

Тарифата включва таксите, които се събират по Закона за държавните такси