Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерство на енергетиката по Закона за държавните такси

Тарифата включва таксите, които се събират по Закона за държавните такси