Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 428 от 5.6.2023 г. за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства, от находище „Мадлен", с. Горско Сливово, община Летница, област Ловеч и за отправяне на предложение до концесионера

Решение № 428 от 5.6.2023 г. за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства, от находище „Мад...

още

Решение № 426 от 5.6.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – доломитни мрамори, от находище „Янаклъка”, разположено в землището на с. Добрич, община Димитровград на „ЕВРОПЪТ 2005” ООД, гр. Хасково

Решение № 426 от 5.6.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали – доломитни мрамори, от находище „Янакл...

още

Решение № 177 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Винарово", община Чирпан, област Стара Загора с правоприемника

Решение № 177 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни ма...

още

Решение № 178 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Исенов връх", община Стара Загора с правоприемника

Решение № 178 от 10.03.2023 г. за даване на съгласие за продължаване на договора за предосатавяне на концесия за на подземни богатства - строителни ма...

още

Решение № 84/31.01.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, от находище "Смолско", Софийска област, и за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията

Решение № 84/31.01.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства, от находище "Смо...

още

Решение № 58 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мраморизирани варовици, от находище "Конаговски чал", община Пазарджик

Решение № 58 от 25.01.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - мраморизирани варовици, от находище ...

още

Решение № 50 от 23.1.2023 г. за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Вела", участък "Север" и участък "Юг", община Бълчедръм

Решение № 50 от 23.1.2023 г. за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - пясъци и чакъли, от находище "Вела", у...

още