Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Протоколи и други материали от заседанията на Обществения съвет по енергетика

05.04.2013 г.

Протокол от заседанието

Презентация за актуалното състояние на електроенергийния сектор в България, представена по време на първото заседание на Обществения съвет по енергетика

Стенограма от заседанието

12.04.2013 г.

Проект на дневен ред за заседанието на Обществения съвет по енергетика на 12 април 2013 г.

Декларация от гражданската квота към Обществения съвет по енергетика

Протокол от заседанието

Стенограма от заседанието

19.04.2013 г.

Проект на дневен ред за заседанието на Обществения съвет по енергетика на 19 април 2013 г.

Протокол от заседанието

Презентация за актуалното финансово състояние на електроразпределителните дружества

26.04.2013 г.

Проект на дневен ред за заседанието на Обществения съвет по енергетика на 26 април 2013 г.

Декларация от гражданската квота към Обществения съвет по енергетика

Презентация - "Поглед към устойчивото бъдеще на енергийната система (сектор електричество)"

Протокол от заседанието

17.05.2013 г.

Проект на дневен ред за заседанието на Обществения съвет по енергетика на 17 май 2013 г.

Протокол от заседанието

Презентация - ВЕИ секторът в България - състояние, предизвикателства и перспективи

31.05.2013 г.

Протокол от заседанието

21.06.2013 г.

Модел на ДКЕВР за ценообразуване на електрическата енергия

Презентация - Образуване на цените на електрическа енергия

Протокол от заседанието

19.07.2013 г.

Модел на ДКЕВР за ценообразуване на електрическата енергия от 1 август 2013 г.

Протокол № 13 от 19 юли 2013 г.