Нефт и природен газ

Филтрирай по:

Решение № 80/30.01.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - природен газ, от находище "Каварна-изток"

Решение № 80/30.01.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - природен газ, о...

още

Решение № 743 от 6.10.2022 г. за даване на съгласие за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит - Запад" и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор

Решение № 743 от 6.10.2022 г. за даване на съгласие за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит - Запад" и з...

още

РЕШЕНИЕ № 278 ОТ 27 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ “ДОЛНИ ЛУКОВИТ“

РЕШЕНИЕ № 278 ОТ 27 АПРИЛ 2020 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ ...

още

РЕШЕНИЕ № 763 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ “ГОРНИ ДЪБНИК“, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 763 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХО...

още

РЕШЕНИЕ № 762 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ НАХОДИЩЕ “ДОЛНИ ДЪБНИК“, ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК, ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 762 ОТ 13.12.2019 Г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ И ПРИРО...

още

Р Е Ш Е Н И Е № 357 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ И ДОБИВ НА ПРИРОДЕН ГАЗ ОТ ПОЛЕ „ГАЛАТА“, БЪЛГАРСКИ ШЕЛФ

Р Е Ш Е Н И Е № 357 ОТ 28 МАЙ 2020 ГОДИНА ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОННИЯ ДОГОВОР ЗА РАЗРАБОТВАНЕ...

още

Решение №399 от 12.06.2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от ЗПБ – нефт и природен газ – природен газ и кондензат, от находище "Искър-запад"

Решение №399 от 12 юни 2014 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства – не...

още

РЕШЕНИЕ № 708/17.11.2017 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД-ГР. СОФИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕСИОНЕН ДОГОВОР ЗА ДОБИВ НА СУРОВ НЕФТ ОТ НАХОДИЩЕ "СТАРОСЕЛЦИ", ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК,ОБЛАСТ ПЛЕВЕН

РЕШЕНИЕ № 708/17.11.2017 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА "ПРОУЧВАНЕ И ДОБИВ НА НЕФТ И ГАЗ" АД-ГР. СОФИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА КОНЦЕ...

още