Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Проекти от общ интерес

Наръчник за процедурите в процеса на издаване на разрешителни за проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес

Наръчникът за процедурите в процеса на издаване на разрешения за проекти от общ интерес и проекти от взаимен интерес от списъка на ЕС в Република Бълг...

още