Строителни материали

Филтрирай по:

Решение № 47 от 20.1.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - доломити, от находище "Коневец", община Тунджа

Решение № 47 от 20.1.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни мат...

още

Решение № 48 от 20.1.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни материали - андезитови туфи, от находище "Братя Кунчеви", община Стара Загора

Решение № 48 от 20.1.2023 г. за даване на съгласие за изменение на Договора за предоставяне на концесия за добв на подземни богатства - строителни мат...

още

Решение № 82/30.01.2023 за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици, от находище "Градец", участъци Южен и Градище, Софийска област

Решение № 82/30.01.2023 за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатств...

още

Решение № 1007/14.12.2022 г. на МС за отказ от предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Марудниците“, участък „Марудниците-изток“ и за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от участък „Марудниците-запад“

Решение № 1007/14.12.2022 г. на МС за отказ от предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Марудниците“, участък „Марудниците...

още

Решение № 1005/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – варовици от находище „Ясака“, разположено в землището на с. Орляне, община Угърчин, област Ловеч

Решение № 1005/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – ва...

още

Решение № 1004/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Джулиница“, с. Гложене, община Козлодуй, област Враца

Решение № 1004/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пя...

още

РЕШЕНИЕ №386/08.06.2018 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ, ОТ НАХОДИЩЕ "ГАБИ–2", ОБЛАСТ КЮСТЕНДИЛ

РЕШЕНИЕ №386/08.06.2018 г. ЗА ПРИЕМАНЕ НА ОТПРАВЕНО ОТ КОНЦЕСИОНЕРА ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОНЦЕСИЯ ЗА ДОБИВ НА СТРОИТ...

още

Решение № 325/27.4.2023г. за даване на съгласие за продължаване на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици от находище "Змеево", област Стара Загора с правоприемника на концесионера

Решение № 325/27.4.2023г. за даване на съгласие за продължаване на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни ма...

още

Решение № 324/27.4.2023г. за даване на съгласие за продължаване на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици от находище "Тополовград", област Хасково с правоприемника на концесионера

Решение № 324/27.4.2023г. за даване на съгласие за продължаване на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни ма...

още