Заповед за въвеждане на ограничителен режим на територии, обслужвани от "ЧЕЗ Разпределение България" АД

Заповед за въвеждане на ограничителен режим на територии, обслужвани от "ЧЕЗ Разпределение България" АД