РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА oт 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА oт 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията