Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА oт 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2022/1854 НА СЪВЕТА oт 6 октомври 2022 г. относно спешна намеса за справяне с високите цени на енергията