Наредба за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация

НАРЕДБА № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация