Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Директива 2010/31/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета относно енергийните характеристики на сградите, от 19 май 2010 г.

Директива относно енергийните характеристики на сградите (преработена версия)