Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Директиви и регламенти

Филтрирай по:

Директива (ЕС) 2023/2413 на Европейския парламент и на Съвета от 18.10.23 г. за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001, Регламент (ЕС) 2018/1999 и Директива 98/70/ЕО по отношение на насърчаването на ВЕИ и за отмяна на Директива (ЕС) 2015/652 на Съвета

Директива (ЕС) 2023/2413 на Европейския парламент и на Съвета от 18.10.23 г. за изменение на Директива (ЕС) 2018/2001, Регламент (ЕС) 2018/1999 и Дире ...

още