Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 863 от 2.11.2022 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ-неметални полезни изкопаеми-индустриални минерали-мрамори, от находище “Делчевото - 2“, участък „Делчевото – 2 юг“, общ. Асеновград

отпечатай тази страница