Решение № 828 от 25.10.2022 г. за даване на разрешение за прехвърляне на права и задължения по предоставена концесия за подземни богатства – въглища, във връзка с техния добив от участък „Бела вода“, на находище Пернишки въглищен басейн

отпечатай тази страница