Решение № 743 от 6.10.2022 г. за даване на съгласие за изменение на концесионен договор за добив на суров нефт от находище "Долни Луковит - Запад" и за отправяне на предложение до концесионера за изменение и допълнение на концесионния договор

отпечатай тази страница