Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 43 oт 23.01.2024 г. определяне на участник в търга с тайно наддаване за концесионер за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ – НПИ – ИМ – каолинова суровина, от находище „Саръгьол”, участък „Саръгьол, гнезда 15 и 16”

отпечатай тази страница