Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 42 oт 23.01.2024 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 2 от ЗПБ – НПИ – ИМ – кварцови пясъци, от находище “Дервент“, участък „Юг“, с. Юнак и с. Дъбравино, община Аврен, област Варна

отпечатай тази страница