Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 325/27.4.2023г. за даване на съгласие за продължаване на Договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали - варовици от находище "Змеево", област Стара Загора с правоприемника на концесионера

отпечатай тази страница