Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 1007/14.12.2022 г. на МС за отказ от предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от находище „Марудниците“, участък „Марудниците-изток“ и за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства от участък „Марудниците-запад“

отпечатай тази страница