Решение № 1006/14.12.2022 г. на МС за одобряване на предложена от „СМС – РОДОПИ“ ООД, село Железино промяна на концесионна площ на находище „Бойчовата круша“, участъци „Бойчовата круша-изток“ и „Бойчовата круша-запад“

отпечатай тази страница