Решение № 1004/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от ЗПБ – строителни материали – пясъци и чакъли от находище „Джулиница“, с. Гложене, община Козлодуй, област Враца

отпечатай тази страница