Решение № 1003/14.12.2022 г. на МС за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – варовици от находище „Царевец“, участъци „Запад-2007 (Искър)“, „Централен-2007“ и „Царевец 2-2007“

отпечатай тази страница