Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 1001/14.12.2022 г. на МС предоставя концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 6 от ЗПБ – скалнооблицовъчни материали – пясъчници, от находище “Бешовица“, с. Долна Бешовица, община Роман, област Враца

отпечатай тази страница