Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност съгласно чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ

Годишни отчети за изпълнението на програмите по енергийна ефективност съгласно чл.12 и чл.63 от ЗЕЕ и управлението на енергийната ефективност съгласно чл.63 от ЗЕЕ.

Отчетите съдържат описание на дейностите и мерките за повишаване на енергийната ефективност и посочват размера на постигнатите енергийни спестявания:

 

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност за 2018 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност за 2019 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност за 2020 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност за 2021 г.

Годишен отчет за изпълнението на програмите по енергийна ефективност за 2022 г.

отпечатай тази страница