Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Постановление № 181 на МС от 20 юли 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност

Определя стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност на Република България и които са част от критичната инфраструктура, в единен списък съгласно приложението. Обн., ДВ, бр. 59 от 28.07.2009 г.