Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Всеобхватна оценка на потенциала за прилагане на ВЕКП и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи в Република България

Всеобхватната оценка на потенциала за прилагане на високоефективното комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия и на ефективни районни отоплителни и охладителни системи в Република България е изготвена в съответствие със задължението на всички страни - членки на Европейския Съюз, произтичащо от член 14 на Директива 2012/27/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012г., изменена с Директива 2018/2022 относно енергийната ефективност.

В резултат на настоящата оценка е актуализирана Топлинната карта на Република България, като е използван европейският инструмент Hotmaps.

Топлинната карта е достъпна на линк - www.hotmaps.eu/map, вход (connect) с потребителско име: bghotmap@abv.bg и парола: BGhotmaps (помощ за използване на слоя за картата на България)

отпечатай тази страница