Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 876 от 30.11.2020 г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства, от находище "Узунпара", община Стамболийски и община "Родопи", област Пловдив, и за отправяне

отпечатай тази страница