Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 83/31.01.2023 за даване на съгласие за изменение на договора за предосатвяне на концесия за добив на подземни богатства, от находище "Ливаде", Софийска област, и за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по концесията

отпечатай тази страница