Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 425 от 5.6.2023 г. за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - скалнооблицовъчни материали - варовици, от находище "Коларци", с. Брестница, община Тервел, област Добрич на "Булстоун" ООД, гр. Варна

отпечатай тази страница