Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 345 от 14.04.2021 г. за продължаване на договора за предоставяне на концесия за добив на подземни богатства – строителни материали, от находище „Змеево“, област Стара Загора, с правоприемника на концесионера

отпечатай тази страница