Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Решение № 326/27.4.2023г. за даване на разрешение за прехвърляне изцяло на правата и задълженията по предоставена концесия за добив на подземни богатства от находище "Кремона", уч. "Кален" и уч. "Кален-изток", общ. Враца

отпечатай тази страница