Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници

Национален план за действие за енергията от възобновяеми източници по Модела за  националните планове за действие в областта на енергията от възобновяеми източници съгласно посоченото в Директива 2009/28/ЕО на Европейския парламент и на Съвета

отпечатай тази страница