Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "ЗБ-1", област Видин и област Монтана

Дата на обявяване: 27.01.2023

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "ЗБ-1", разположена на територията на общини Чупрене и Белоградчик, област Видин и община Чипровци, област Монтана и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4833491

136785

2

4835625

143535

3

4827378

151530

4

4827250

154329

5

4825672

157289

6

4818473

162320

7

4815746

160867

8

4816375

158237

9

4819859

150058

10

4823036

149929

11

4826454

140401