Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Откриване на производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на метални полезни изкопаеми в площ "Чифлика", област Кърджали и област Хасково

Дата на обявяване: 07.02.2023

На основание постъпило заявление за търсене и проучване на подземни богатства и във връзка с чл. 39, ал. 1, т. 3 от Закона за подземните богатства (ЗПБ), Министерство на енергетиката открива производство по предоставяне на разрешение за търсене и проучване на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 1 от ЗПБ – метални полезни изкопаеми в площ "Чифлика", разположена на територията на община Крумовград, област Кърджали и общини Маджарово и Ивайловград, област Хасково и описана със следните координати в координатна система БГС 2005, зона 35:

Х [m]

Y [m]

1

4609498

396686

2

4611647

398328

3

4611008

401361

4

4608140

401388

5

4607798

401522

6

4607800

402038

7

4607441

402238

8

4607401

403486

9

4607761

403428

10

4607845

403973

11

4608574

404169

12

4608570

404790

13

4608999

405032

14

4608991

405542

15

4608121

405675

16

4608122

406117

17

4608570

406278

18

4608555

406765

19

4607898

407045

20

4607850

408263

21

4606490

408355

22

4606326

407416

23

4605214

407299

24

4605143

407885

25

4604223

408507

26

4603719

407001

27

4603572

406566

28

4597855

406456

29

4598274

403790

30

4595330

401685

31

4598816

400439

32

4598898

401615

33

4600689

402727

34

4601623

401323

35

4601120

400012

36

4607694

397322

Изключена площ

 

37

4606516

403057

38

4606488

407024

39

4603719

407001

40

4603742

403037