Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Процедури

Доставка на тонери с марката Xerox

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката Xerox по Рамково споразумение № СПОР-7/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката Lexmark

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката Lexmark по Рамково споразумение № СПОР-6/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката Brother и Canon

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката Brother и Canon по Рамково споразумение № СПОР-5/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на тонери с марката HP

Дата на обявяване: 12.06.2019
Краен срок за получаване на документи: 24.06.2019
Крайна дата за подаване на документи: 24.06.2019
Доставка на тонери с марката HP по Рамково споразумение № СПОР-4/18.04.2019 г. на Централния орган за покупки...

още

Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 15.05.2019
Доставка на топлинна енергия за административната сграда и ведомствените жилища на Министерството на енергетиката...

още

Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитна стена Cisco ASA и подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер F-secure за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 28.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 05.04.2019
Крайна дата за подаване на документи: 05.04.2019
Осигуряване на хардуерна и софтуерна поддръжка на защитна стена Cisco ASA и подновяване на софтуерната и техническа поддръжка на антивирусен и антиспам софтуер F-secure за нуждите на Министерството на...

още

Доставка на смазочни материали за автомобили и автокозметика за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 19.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 06.03.2019
Крайна дата за подаване на документи: 06.03.2019
Рамково споразумение № СПОР-21/27.11.2018 г. с предмет "Доставка на автомобилно гориво, чрез карти за безналично плащане, автокозметика и смазочни материали за автомобили", обособена позиция № 2 "Дост...

още

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи)

Дата на обявяване: 01.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 11.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.02.2019
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с марка HP (Ейч Пи) за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки

Дата на обявяване: 01.02.2019
Краен срок за получаване на документи: 11.02.2019
Крайна дата за подаване на документи: 11.02.2019
Доставка на оригинални тонери и други консумативи за печат за копирни и печатащи устройства с различни марки за нуждите на Министерството на енергетиката...

още

Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на Министерството на енергетиката

Дата на обявяване: 13.12.2018
Абонаментна поддръжка на софтуерни продукти ArcGIS за нуждите на дирекции ПРКК и СЕУКС към Министерството на енергетиката...

още