Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Покани

Филтрирай по:

Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на рецензия на "Окончателен геоложки доклад за находище "Спасово" с изчислени запаси и перспективни ресурси към 20.02.2014 г."

Дата на обявяване: 08.10.2014
Краен срок за получаване на документи: 10.10.2014
Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на рецензия на "Окончателен геоложки доклад за находище "Спасово" с изчислени запаси и перспективни ресурси към 20.02.2014 г." ...

още

Изпълнение на услуга:"Изготвяне на рецензия на "Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни работи на метални полезни изкопаеми в находище "Прохорово", попадащо на територията на област Ямбол и област Сливен, с изчисление на запаси към 30.05.

Дата на обявяване: 07.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 10.10.2014
Изпълнение на услуга:"Изготвяне на рецензия на "Доклад за резултатите от извършените геологопроучвателни работи на метални полезни изкопаеми в находище "Прохорово", попадащо на територията на област Я...

още

"Изграждане на информационен щанд за представянето на България като атрактивна туристическа дестинация на международно туристическо изложение International Golf Travel Market /IGTM/ 2014 във Вила Ерба, Комо, Италия, в периода 27 – 30 октомври 2014 г."

Дата на обявяване: 01.10.2014
Крайна дата за подаване на документи: 13.10.2014
"Изграждане на информационен щанд за представянето на България като атрактивна туристическа дестинация на международно туристическо изложение International Golf Travel Market /IGTM/ 2014 във Вила Ерба...

още

Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на оценка на пазарната стойност на правото на ползване върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град София, район "Кремиковци", Столична община"

Дата на обявяване: 12.09.2014
Крайна дата за подаване на документи: 26.09.2014
Изпълнение на услуга с предмет: "Изготвяне на оценка на пазарната стойност на правото на ползване върху имот – частна държавна собственост, находящ се в град София, район "Кремиковци", Столична общин...

още