Подкрепа за енергийно ефективни системи за улично осветление