Телефон +359 2 9263 152
Имейл e-energy@me.government.bg
Pin София, ул. „Триадица“ 8

Подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от ВЕИ и съхранение на електроенергия

Презентация на инвестиция 6 "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия", представена по време на информационен ден на 9 април 2024 г.

Презентация на инвестиция 6 "Подкрепа за нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия", пр...

още

Въпроси и отговори по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ

Въпроси и отговори по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенерги...

още

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия във връзка с приложимия режим на държавна помощ

Във връзка с множество постъпили въпроси по отношение на приложимия режим на държавна помощ по обявяваните процедури BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мо...

още

Разяснение по процедури за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

Във връзка с множество постъпили въпроси по отношение на допустимите инсталирани мощности по обявяваните процедури BG-RRP-4.032 "Подкрепа на нови мощн...

още

Министерството на енергетиката обяви подбор на предложения за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия

Министерството на енергетиката обявява процедури чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели по процедура BG-RRP-4.03...

още